Bilder
  
Materialförvaltarna, Uffe och Nisse lägger ner mycket tid på klubbens materiel så att den skall fungera väl när flygsäsongen kommer igång, här renoveras gräsklipparen. 2001-03-24
Jan förbereder sig och flygplanet för flygning.2001-04 Månadsmöte i klubbstugan, 2001-05-08
Inomhusflyg är en trevlig vinteraktivitet, 2001-04-01
Fredrik gör sig klar               Rolf gör sig klar                   Bengt o Jörgen             Depåsnack, 2001-05-08
Grillkväll vid klubbstugan, 2001-05-25 Det grävs efter vatten, 2001-07
Det grävs efter vatten eller kanske Guld, 2001-07 Jörgen rörmockare    2001-07    Maskinisten Uffe
Styrelsemöte i klubbstugan, 2001-01-20 Klubbmöte i klubbstugan, 2002-02-05
Arbetsdag vid klubbstugan, 2002-04-20
 
Inomhusflyg
Årsmöte i klubbstugan 2008
Grillkväll vid klubbstugan och flygning på fältet 2008
Grillkväll och Flygning på fältet 2008-05-23
 
Grillkväll och flygning 2008-05-16