Inomhusflygning

På grund av lågt intresse så har vi för närvarande inga inomhusaktiviteter planerade.
Skulle det finns intresse så kan detta ändras framgent. Prata med någon i styrelsen.